Kamerové systémy sa stále viac stávajú súčasťou nevyhnutného vybavenia prevádzok, obchodných domov, verejných priestorov, všade tam, kde je potrebné zabezpečiť efektívne stráženie, monitorovanie a hlavne vyhodnocovanie udalostí buď v reálnom čase alebo zo záznamu.
K zabezpečeniu pokrytia širokého spektra požiadaviek kladených na tieto systémy dodávame kompletný sortiment produktov potrebných k úspešnej realizácii optimálneho riešenia pre našich zákazníkov.

Prepojenie s rôznymi systémami

Kamerové systémy je možné spojiť s poplachovými, prístupovými systémami, alebo s elektroinštaláciu v objekte. Videosignál a zvukový výstup z jednotlivých kamier je možné ďalej spracovať rôznymi technológiami, na spracovanie obrazu a zvuku. V dnešnej dobe dynamicky rastie hlavne segmet digitalizačných kariet do PC, ktoré ponúkajú oproti starým riešeniam založených na zázname na pomalobežné vidorekordéry priam neobmedzené možnosti, ktoré aj vďaka výraznému poklesu cien výpočtovej techniky a významnému nárastu kapacity pevných diskov v súčastnosti predstavuje najoptimálnejšiu riešenie.

Monitorovanie

Pomocou Video servera môžete monitorovať jeden až šestnásť objektov a záznam z daných objektov ukladať na pevný disk. Systém umožňuje analyzovať udalosti až niekoľko mesiacov dozadu.

Stráženie

Na jednotlivých sledovaných objektoch je možné nastaviť zóny narušenia. Pri narušení týchto zón Video-server udalosť zaznamená na harddisk. Potom pomocou internetu je schopný bez zásahu obsluhy odosielať snímky narušiteľa, umožňuje odoslať poplachové e-maily so snímkami narušenej kamery.

Vzdialená správa

Z ľubovoľného miesta na svete, pomocou internetu na PC, mobilnom telefóne či tablete môžete sledovať, čo sa deje vo Vašej firme, alebo u vás doma.Taktiež môžete prehliadať archívne záznamy, protokol udalostí a nastavovať stráženie Video serveru a parametre jednotlivých kamier.