Elektroinštalácie realizujeme v objektoch rodinných domov, bytových aj nebytových priestoroch. Inštalujeme, bleskozvody, slaboprúdové rozvody, a taktiež rozvody pre domové a bytové alarmy či rozvody pre TV a PC.
Realizácia elektroinštalácií je vykonávaná na profesionálnej úrovni. Montážne práce sú realizované vždy v súlade s najnovšími normami.

Inteligentné elektroinštalácie

Ovládanie všetkých technických procesov v budove počnúc kúrením, klimatizáciu a končiac osvetlením a zabezpečovacou technikou z jedného centrálneho bodu, sú takzvané integrované riadiace systémy. Inteligentné budovy, ovládateľné integrovanými riadiacimi systémami, sú témou, ktorej význam v súčasnosti narastá preto sa zaoberáme týmito technológiami, a pomáhame premeniť myšlienky z papiera do reálnej podoby inteligentnej budovy.